Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Suối nguồn (The Fountainhead) - Tập 3 - Gail Wynand - Ayn Rand (Full)

Suối nguồn (The Fountainhead) - Tập 3 - Gail Wynand - Ayn Rand (Full)

Tôi từng đọc được một review của ai đó nói rằng, Gail Wynand là nhân vật chính trực nhất trong Suối Nguồn, và không thể không đồng ý với điều đó.

Con người từng trở thành ngoại lệ của Howard Roark, đến ngay cả Roark còn có những lúc phá vỡ những nguyên tắc của chính mình, chỉ có Gail Wynand là nhân vật từ đầu tới cuối vẫn trung thực với chính con người mình nhất...

Tập 1: Peter Keating

Tập 2: Ellsworth Toohey

Tập 3: Gail Wynand

Tập 4: Howard Roark

 
 
Nguồn: Người đăng tự đọc

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Truyện dài kỳ

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng