Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Người trở về - Bảo Thương

Người trở về - Bảo Thương

Trước đó ông mất trí nhớ, khi tỉnh dậy chỉ thấy những người chẳng nói cùng ngôn ngữ. Hỏi họ ở đâu, họ bảo Căm bốt. Căm bốt ở đâu, họ bảo Campuchia.

Tôi ở đất nước nào, họ bảo Việt Nam. Là họ nói tiếng Việt, còn ông không biết nói tiếng họ, nhờ ngôn ngữ bất đồng mà ông biết mình là người Việt. Còn ông đến từ đâu, làm gì, bao tuổi, từng ở nơi nào, ông đều không biết...

 
 
Nguồn: Sưu tầm từ Khôi kể chuyện

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Truyện ngắn

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng