Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Bích Ngọc Đao - Cổ Long

Bích Ngọc Đao - Cổ Long

“Thất chủng vũ khí”, bảy tiểu thuyết vừa, hợp thành bộ, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cổ Long. Bảy loại vũ khí, bảy nhân vật chính, bảy câu chuyện hoàn toàn khác nhau, bảy phong cách viết nhanh, chậm, gấp gáp, thong thả, mềm mại, cứng rắn...

Chúng là bảy loại vũ khí tinh diệu tuyệt luân trên giang hồ.

Loại vũ khí thứ nhất, hình thức là Trường Sinh kiếm, song phải chăng là tiếng cười?

Loại vũ khí thứ hai, hình thức là Khổng Tước linh, song phải chăng là lòng tin?

Loại vũ khí thứ ba, hình thức là Bích Ngọc đao, song phải chăng là sự thành thật?

Loại vũ khí thứ tư, hình thức là Đa Tình hoàn, song phải chăng là thù hận?

Loại vũ khí thứ năm, hình thức là Ly Biệt câu, song phải chăng là không rời?

Loại vũ khí thứ sáu, hình thức là Bá Vương thương, song phải chăng là dũng khí?

Loại vũ khí thứ bảy là gì? Không có! Nhưng phải chăng không có vũ khí tức là có vũ khí, có vũ khí tức là không có vũ khí?

 
 

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Dã sử - Kiếm hiệp

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng