Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Tổng hợp truyện ma ngắn: Thờ ma, Thầy phù thủy và Đổi mắt với người chết - Thuỵ Du

Tổng hợp truyện ma ngắn: Thờ ma, Thầy phù thủy và Đổi mắt với người chết - Thuỵ Du

Có người từng nói với tôi rằng quỷ nhi chết yểu oán khí ngút trời mang đến hiểm hoạ khôn lường, tính khí nó lại khó chiều và đặc biệt nó không phải là thứ đồ có thể tuỳ tiện mang về nhà.

Năm 1997 khi mà thị trường chứng khoán đã sụp đổ tôi trở nên khuynh gia bại sản mất đi tất cả, mất cả vợ con lẫn gia đình, nếu như ngày đó tôi không mang quỷ nhi về thờ trong nhà...

 
 
Nguồn: Sưu tầm từ Quàng A Tũn

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Kinh dị

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng