Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Lỗ ban, Mao sơn truyền kỳ (MC Quàng A Tũn)

Lỗ ban, Mao sơn truyền kỳ (MC Quàng A Tũn)

Hàng trăm năm trước ở bên xứ Tàu đã có thịnh 2 môn phái lớn mạnh về thuật bỏ bùa ngải đó là Lỗ Ban và Mao Sơn.

Người xưa thì thường nghi kỵ 2 môn phái này và xếp họ vào những môn phái tà ma ngoại đạo và hiếm khi những người thuộc môn phái này lộ diện ra đời thường, thập chí bẵng đi một thời gian người ta còn cho rằng 2 môn phái này đã tuyệt tích chỉ còn lại hư danh và rằng 2 phái đã kiệt mạch đệ tử...

 
 
Nguồn: Sưu tầm từ Quàng A Tũn

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Kinh dị

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng