Hệ thống cập nhật tính năng Đăng truyện và Tích điểm để phục vụ các bạn. Bạn hãy tìm hiểu để sử dụng nhé! XEM NGAY

Dị truyện Đất Việt thứ nhất (Dự thi)

Dị truyện Đất Việt thứ nhất (Dự thi)

Câu truyện kể về Nguyễn Thúc Vấn, là 1 võ quan trên đường đi đánh giặc thì vô tình bị nhà hồ tinh giăng bẫy mà chiếm đoạt.

Thúc Vấn họ Nguyễn, người đất châu Hóa. Thời trẻ sức lực phi phàm, đến tuổi trung niên được đắc làm chức thiếu úy, quan tư đồ Sát cấp cho thân binh hơn trăm người, hợp cùng quân doanh chính quy đi đánh Chiêm thành. Vấn bình sinh thích ngắm cảnh, lại thích dò la những chốn thâm sơn cùng cốc làm thú vui, khi ấy đem thuộc binh của mình từ châu Hóa qua thành Trảo của nước Chiêm...

 
 
Nguồn: Người đăng tự đọc

Truyện cùng mục

.....
Xem tất cả truyện trong mục Kinh dị

Chia sẻ tâm sự với Radio Truyện

Hôm nay bạn muốn chia sẻ điều gì?

Đăng nhập

hoặc

Tủ truyện của bạn

Truyện đang nghe

Hướng dẫn sử dụng